ЈАВЕН ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СТИПЕНДИИ

Ј  А  В  Е  Н    П О В И К

за доделување на 20 стипендии на редовни ученици во средните училишта и на 25 стипендии на редовни ученици во основните училишта

Дополнителни 10 стипендии на редовни ученици во средните училишта и 13 на ученици од основните училишта обезбедува и Фондацијата „ЗАЕВ – Едно општество за сите“.

Во прилог линк образложение за јавниот повик ЛИНК

Во прилог линк барање за стипендии ЛИНК

Во прилог линк изјава за давање согласност за користење податоци ЛИНК

Во прилог линк изјава за точност на податоци ЛИНК