Јавна објава за достава од овластен комунален инспектор од 16.12.2021

Целосната содржина на објавата може да ја видите на следниов линк