ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 15 стипендии за запишување на студенти на додипломски студии од прв циклус на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во академската 2022/2023 година

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК

Изјава за согласност за обработка на лични податоци – ЛИНК

Изјава дека не сум корисник на стипендија – ЛИНК

Изјава за веродостојност – ЛИНК

Пријава за јавниот повик – ЛИНК