ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 20 стипендии на редовни ученици во средните училишта и на 20 стипендии на редовни ученици во основните училишта

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на 20 стипендии на редовни ученици во средните училишта и на 20 стипендии на редовни ученици во основните училишта

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов ЛИНК

Барање за доделување на стипендија – ЛИНК

Изјава за давање на согласност за обработка на лични податоци – ЛИНК

Изјава за веродостојност – ЛИНК