Author: Goran Tancev (Goran Tancev)

Home / Goran Tancev
Костадинов: Го слушаме гласот на сите граѓани и ги реализираме нивните барања
Post

Костадинов: Го слушаме гласот на сите граѓани и ги реализираме нивните барања

Градоначалникот Костадин Костадинов со претседателот на Советот Марјан Даскаловски, членови на истиот и претставници на општинската администрација, денеска го посетија Турското маало за да го...

Post

Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

На ден 18.05.2023 година, согласно член 7 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за...

Post

Записник за текот на постапката за селекција на кандидати за членови на Управен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

На ден 18.05.2023 година, согласно член 7 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за...

Јавен повик “Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром”
Post

Јавен повик “Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром”

Здружението на граѓани за помош и поддршка на лица со даунов синдом „Вера“ Струмица во партнерство со Општина Струмица отвора „Клуб на семејства со деца...