Категорија: Плански програми

Home / Плански програми
Напис

Проектна програма – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 – семејни куќи во низа во Струмица – линк.

Напис

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 може да ја видите на следниов ЛИНК