Категорија: Стратегигиски документи и акциски планови

Home / Стратегигиски документи и акциски планови
Напис

Архива – Стратегиски документи и акциски планови

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за развој на образованието за периодот 2015-2017 [превземи]   Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за  соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015-2017 [превземи]   Акциски план за локална стратегија на социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2015-2017 [превземи]   Акциски план...