Категорија: Седници на совет

Home / Седници на совет
Се одржа 38-та седница на Советот на општина Струмица
Напис

Се одржа 38-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 38 седница на којашто беше усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за  вториот  квартал од 2020 година. За извршувањето на буџетот во овој период информираше градоначалникот Коста Јаневски. -Во првите шест месеци од 2020 година, вкупните приходи на буџетот на општина Струмица од  планираните...

Напис

Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08 – 4833/1, 20.08.2020 год., Струмица Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам Решение за свикување на триесет и...

Напис

Решение за свикување триесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 4188 /1, 22.07.2020 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и седмата...

Напис

Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица  Ја свикувам триесет и...

Напис

Решение за свикување триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 -2812 /1, 15.05.2020 год., Струмица   Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и...