Пуштени во употреба новите простори на градинарско-цвеќарската насока

Градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев ги предаде во употреба реновираните простории на Дисперзираните студии во градинарско – цвеќарската насока при Факултетот за земјоделски науки и храна сместени во Домот на АРМ. Со општински средства од околу 700.000 денари, реконструирани се 430 м2 во кој се сместени две предавални со капацитет од вкупно 100 седишта, три лабаратории неопходни за практично изведување на наставата, простор за престој на професорите и соодветен санитарен јазол. Во таа прилика Градоначалникот им посака пријатна и удобна работа на студентите во новите простории со надеж дека стекнатите знаења ќе умеат и практично да ги покажат преку хортикултурното уредување на надворешниот дел од зградата, вклопувајки ја истата во убавиот амбиент на струмичкиот градски парк.