Планска програма за изработка на Генерален урбанистички план на град Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.