Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.