Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2022 година

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2022 година

Општина Струмица, со цел да ги стимулира жителите на Градот и населените места за користење на велосипеди, на граѓаните кои ќе купат нов велосипед во Република Северна Македонија од 30.03.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 29.04.2022 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на велосипед.

На следните линкови може да ја превземете целосната содржина на јавниот повик, изјава и барање:

  1. Јавен повик – линк
  2.  Изјава – линк
  3.  Барање – линк