Уредување и санација во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиље

Во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиље во тек се градежни зафати за уредување на училишниот двор, уредување на влезот на училиштето како и санација на ѕидовите во училиштето кои имаат влага. Во текот на месец август ќе се изврши и редовното белење на простории во училиштето. Со сите овие зафати значително ќе се подобрат условите за работа и престој на учениците во училиштето.