Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен балкан (ReLOaD)

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) е финансирана од Европската унија и ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на донесување одлуки.
Целосниот текст од објавата и останатата документација може да ги симнете од линковите во продолжение:
1. Објава на јавниот повик – Струмица (doc) – линк
2. Aнекс 1 – Предлог проект (docx) – линк
3. Анекс 2 – Предлог буџет (xlsx) – линк
4. Анекс 3 – Логичка рамка (doc) – линк
5. Анекс 4 – План на активности и видливост (doc) – линк
6. Анекс 5 – Формулар со административни податоци (doc) – линк
7. Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци (docx) – линк
8. Анекс 7 – Изјава за подобност (docx) – линк
9. Анекс 8 – Изјава за двојно финансирање (docx) – линк
10. Анекс 9 – Листа за проверка (doc) – линк
11. Анекс 10 – Насоки (doc) – линк
12. Најчести недоследности од минатиот јавен повик (docx) – линк
13. ЧПП_mk (docx) – линк