Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА
20.11.2018 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.
27.11.2018 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.
ОПШТИНА СТРУМИЦА
Комисија за спроведување на
постапка и програма за полагање на испитот
за добивање на сертификат за авто – такси возач