Втора сесија од проектниот форум во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ Втора сесија од проектниот форум во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ Општина Струмица, Дом на АРМ, 27.11.2018, 13:00 часот

ДНЕВЕН РЕД

 

13:00-13:10 Добредојде на присутните, претставување на дневниот ред и целите на втората форумска сесија

13:10-13:20 Преглед на предходната сесија и работата меѓу сесии

13:20-13:30 Презентација на критериуми за проекти

13:30-13:50 Концепт (1)- Квалитетни услови, среќни деца – презентација  Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

13:50-14:10Концепт (2) – Преку игра, учење и забава до здрави навики– презентација Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

14:10-14:30 Концепт (3) – Крила на младоста – презентација Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

14:30-14:50 Концепт (4) – Сите деца сакаат градинка– презентација Дискусија и прифаќање на концептот од страна на форумот

13:50-14:10 Дооформување на работните групи за развивање на предлог проекти

15:00-15:15 Презентација на формат за предлог проект

15:15-15:30 Одредување на термин за следната сесија

Оценка на форумската сесија

Поканата може да ја видите на следиот линк