Општина Струмица ги известува граѓаните дека барања за легализација на објекти можат да се поднесат и во сабота и понеделник

На 31 декември 2018 година (понеделник) завршува рокот за поднесување нови барања за легализација на бесправно изградени објекти. Со цел да им излезе во пресрет на граѓаните кои што не успеале досега да достават барања, општина Струмица ги известува дека архивата на Секторот за урбанизам, комунални работи и градежно земјиште ќе работи и во сабота (29.12.2018 година) од 8 до 16 часот, а во понеделник (31.12.2018) ќе работи со вообичаеното работно време од 8 до 16 часот. Барања можат да се пратат и по пошта заклучно со 31.12.2018 година. Барањата на граѓаните треба да бидат комплетирани со комплетна документација.