Советот го усвои буџетот на општина Струмица за 2019 година

На денешната осумнаесетта седница на Советот, беше усвоен буџетот на општина Струмица за 2019 година. Тој тежи 1.122.430.586 денари и според градоначалникот Коста Јаневски, тоа значи дека и идната година ќе продолжат капиталните инвестиции и развојот на Општината. На седницата беа усвоени повеќе предлог – програми за активностите на општина Струмица во областите кои што се во нејзина надлежност, на јавните претпријатија и локалните институции, како и одлуки и решенија од областа на урбанизмот.