Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА

29.01.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Комисија за спроведување на постапка и програма за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач