Соопштение за Прекинување на прагот на алармирање во град Струмица

Почитувани ,
Ве информираме дека согласно податоците од ДАМСКВ на 22.01.2019 година, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 188g/m3 , и епизодата од два последователни дена е прекината . Со тоа престануваат да важат препораките и мерките согласно заклучоците од 40-та седница на Владата на Република Македонија.