Се одржа 24-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица, денеска ја одржа 24-та седица на која на дневен ред беа четири точки, а најголем интерес советниците покажаа за советничките прашања на кои што одговараа градоначалникот Коста Јаневски и неговите соработници.