Термини за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ ЈУЛИ 2019 ГОДИНА

23.07.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 30.07.2019 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.

 

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Комисија за спроведување на

постапка и програма за полагање на испитот

за добивање на сертификат за авто – такси возач