Одлука за избор на консултант

Врз основа на распишаниот Јавен повик за избор на консултант за изработка на Програма за развој на социјално претприемништво бр.23-304/1 од од 08.11.2019 година и Записникот од Комисијата за спроведување на јавниот повик бр.23-304/4 од 18.11.2019 година, Градоначалникот на Општина Струмица донесе Одлука за избор на најсоодветен кандидат – консултант за изработка на истата. Целосната содржина на одлуката може да ја видите на следниов линк.