Тендерска постапка за „Хортикултурно и партерно уредување на околината околу манастирот „Свети Леонтиј“ во село Водоча, Струмица и манастирските живеалишта“

Тендерска постапка за „Хортикултурно и партерно уредување на околината околу манастирот „Свети Леонтиј“ во село Водоча, Струмица и манастирските живеалишта“

Општина Струмица започнува тендерска постапка за работа за „Хортикултурно и партерно уредување на околината околу манастирот „Свети Леонтиј“ во село Водоча, Струмица и манастирските живеалишта“ со референтен бр. CB006.2.21.143 – PP1 / 04 / B. Тендерската постапка е започната во рамките на Проектот „Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил“ реализиран со финансиска помош од Интеррег – ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 – 2020, CCI 2014TC16I5CB006.

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
https://www.strumica.gov.mk/ – тендерско досие за градежни работи – линк

Крајниот рок за доставување на понудите е 31.01.2020 – 14.00 ч. по македонско време.

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.