Подготовка и пишани политики и процедури за намалување на ризиците на прифатливо ниво

На 24.10.2008 во просториите при домот на АРМ се одржа работилница (втора по ред) на тема “Подготовка на пишани политики и процедури за намалување на ризиците на прифатливо ниво“, а во организација на здружението на финансиски работници и SNV.

Краен производ од овој проект ќе биде изработка на стратегија за управување со ризикот во општина Струмица.