Потпишување на декларацијата „Општина по мерка на младите“

На 23.10.2008 година, Градоначалникот на Општина Струмица Зоран Заев, Претседателот на Советот на општина Струмица, Претседателот на Младинскиот Совет, Претседателите на политичките провиненции во Струмица, Претседателите на сите Верски заедници ја потпишаа декларацијата „Општина по мерка на младите“.