Известување

Не е прв пат Општина Струмица да биде под инспекциски надзор од разни државни инспекциски служби. Тоа е дел од секојдневието во општина Струмица, па така е и овој пат. За потребите на денешната финансиска инспекција, од страна на општината и нејзините служби, обезбедени и предочени на увид се сите неопходни документи. Сите досегашни инспекциски контроли  во Општина Струмица во изминатите години го покажаа законското работење на општината и градоначалникот, со што беше потврден епитетот на најтранспарентна општина во Република Македонија.