Одржана 41. Седница на Советот на општина Струмица

Само триесеттина минути траеше денешната 41. Седница на Советот на општина Струмица на која советниците одлучуваа по тринаесет точки од дневниот ред.Речиси без дискусии, предлог-одлуката за резервирање средства за експропријација во буџетот за 2016 година, предлог-одлуката за донесување Детален урбанистички план за дел од Блок 3-А, предлог-програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за првиот квартал од 2016 година и сите други предлог-одлуки од областа на урбанизмот, добија зелено светло од страна на советниците.