Закажана 61-та седница на Советот на општина Струмица

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа 61 седница на Советот на општина Струмица за 06.12.2007 година (четврток) во 10 часот.