Јавна благодарност од Општина Струмица до Прокредит банка за акцијата за пошумувањето на непошумените површини во Струмица

Јавна благодарност од Општина Струмица до Прокредит банка за акцијата за пошумувањето на непошумените површини во Струмица. Водени од идејата дека на животната средина и е потребно внимание, но и постојано обновување ПроКредит Банка реализираше пошумување на 2 хектари непошумена површина во околината на Струмица, на локалитетот „Чам чифлик“.

Во рамки на проектот беше пошумена површина од 2 хектари лоцирана во непосредната близина на Струмица, на локалитетот „Чам чифлик“, која граѓаните често ја користат како излетничко место. Во рамки на пошумувањето беа засадени 140 иглолисни дрвја со висина од по 1м, 160 лисјарски дрвја со висина од 2 метри и 100 грмушки.

На овој начин, ПроКредит Банка даде свој придонес, во рамки на можностите, во решавањето на актуелните проблеми на заедницата и зачувувањето на животната средина. За оваа акција беа ангажирани експерти од Шумарскиот факултет кои ја обезбедија неопходната експертиза за правилно и навремено засадување на садниците, како и вработени од ЈПКД Комуналец од Струмица кои учествуваа во пошумувањето. Во акцијата беа вклучени и вработени од ПроКредит Банка кои активно учествуваа во засадувањето на садниците.

Општина Струмица упатува јавна благодарност до Прокредит банка со надеж дека со овие и многуте други остварени проекти, како и со идните планирани активности кои се во линија на зачувувањето на животната средина, ќе дадеме свој придонес во обновување и разубавување на околината, но и ќе влијаеме во зајакнување на свеста на граѓаните за важноста на зачувувањето на животната средина.