Вечерва завршуваат собирите со граѓаните

Собирите со граѓаните во месните и урбаните заедници кои ги започна градоначалникот на општина Струмица, Коста Јаневски, пред донесувањето на буџетот за 2018 година, завршуваат вечерва. Свои предлози и идеи за решавање на проблемите со кои се соочуваат, а со кои ќе се подобрат условите за живот, дадоа жителите на населените места Раборци и Костурино, а вечерва тоа ќе го направат и жителите на Сачево и Свидовица. Собирот во Сачево ќе започне во 18 часот, а во Свидовица во 20 часот и двата собира ќе се одржат во просториите на училиштата.