Учениците од основните училишта уживаат во Отворените забавни фудбалски школи

Се одржа вториот настан од Отворените забавни фудбалски школи 2017. Во него учествуваа ученици од четврто одделение од основните општински училишта „Видое Подгорец“ и „Маршал Тито“. Отворените забавни фудбалски школи се одржуваат под покровителство на општина Струмица и градоначалникот Коста Јаневски. Следуваат уште два настана кои што ќе се одржат напролет, а во кои ќе бидат вклучени дечиња од основните училишта „Сандо Масев“ и „Никола Вапцаров“ и од училиштата во населените места.