Граѓаните имаа директна средба со членовите на Советот на општина Струмица

Во салата на Советот на општина Струмица во домот на АРМ се одржа Отворен ден со новите членови на Советот, кој е дел од програмските активности на Центарот на заедницата на општина Струмица во рамки на проектот „Институционална поддршка за 2017 година“, а финансиски овозможен од Фондација Отворено општество – Македонија.

Целта на настанот беше да се доближи работата на Советот и комисиите при Советот до граѓаните и да се овозможи граѓаните да се вклучат со свои предлози, како и во носењето одлуки на локалната самоуправа. Претседателот на Советот на Општина Струмица, Марјан Даскаловски, ги објасни надлежностите на Советот, а исто така ги претстави и новоизбраните претседатели и членови на одделните комисии формирани во рамките на Советот. Граѓаните дискутираа и разговараа со членовите на Советот околу проблемите кои ги имаат во населените места, чистењето на речните корита, јавното осветлување во руралните населени места, се дискутираше за проблемите со кучињата скитници и плановите на Општината за изградба на стационар за кучиња скитници, проблемот со „дивите пазарџии“ околу ТЦ „Глобал“ и други проблеми.