ОДЛУКА за избор на кандидати по објавен оглас

ОДЛУКА БРОЈ-09-7811/9 за избор на кандидати по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во општинската администрација на општина Струмица.

За повеќе информации отворете ја одлуката на следниов линк.