Ученици од средни училишта завршија обука за детските права во Детското село Песталоци во Швајцарија

Во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”, во кој општина Струмица е вклучена преку партнерската организација МЦГО-Скопје, ученици од средните општински училишта „Јане Сандански“ и „Димитар Влахов“ од Струмица, престојуваа во детското село Песталоци во Троген-Швајцарија.

Таму тие се обучуваа со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури. По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат обврска да се вклучат во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената, а во општина Струмица ќе се спроведуваат за време на одбележувањето на неделата на детето. Нашите ученици во текот на оваа интеркултурна размена се дружеа заедно со ученици од Србија, Русија и Молдавија, а во текот на слободното време заедно посетуваат научни, културни и историски знаменитости во Швајцарија. Општина Струмица како и досега во многу проекти, ја дава поддршката за учеството на нашите ученици во меѓуетничката интеграција и интеркултурна комуникација и активно учествува во имплементација на акционите планови креирани од самите ученици и нивните ментори.