Се менува покривната конструкција на училишната зграда во Дабиле

Во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле извршени се неколку подготвителни активности за успешен старт на новата учебна година. Според изјавата на директорот на ова училиште, Зоран Христовски, реализирани се активности на генерално чистење на сите училници и простории во училишната зграда, извршено е обелување на ѕидовите на училниците и ходниците, како и дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училниците и другите училишни простории.