Општина Струмица и Ватерло Хастингс Лимитед потпишаа Меморандум за разбирање во областа на депонирање на цврст отпад

Општина Струмица и фирмата Ватерло Хастингс Лимитед од Обединетото Кралство почнаа постапка за соработка во областа на депонирање на цврст отпад. Градоначалникот Зоран Заев и директорот Филип де Бурегард, денеска, потпишаа Меморандум за разбирање кој ги содржи условите и критериумите за разбирање помеѓу општина Струмица и Ватерло Хастингс Лимитед за соработка во областа на депонирање на цврст отпад.