Реализирана сообраќајно-едукативна активност во основните училишта во општина Струмица

Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Струмица, во рамките на  активностите за унапредување на безбедноста на  децата во  сообраќајот, заедно со учениците, наставниците и родителите од основните училишта во општина Струмица, реализираше активност во сообраќајно едукативната кампања „Да ги заштитиме децата во сообраќајот“.