Асфалтиран и уреден влезот во Банско

Деновиве завршија градежните работи за уредување на влезот во населеното место Банско. Според информацијата од Одделението за локален економски развој при Општина Струмица, станува збор за асфалтирање на споменатата локација и нејзино проширување, со обезбеден простор за автобуска постројка, а околните тротоари се поплочени со бекатон плочки. Оваа активност е дел од проектот „Уредување на патна инфраструктура до и околу природни знаменитости на локалитетот „Бања Банско““, на Одделението за локален економски развој при општина Струмица. Целокупниот проект со ДДВ, чини 3.961.576 денари.Овој проект е од големо значење, како за месното население од Банско, така и за потенцијалните домашни и странски туристи.