И денеска се штрајкува во основните и средните училишта

Штрајкот кој што го организира СОНК продолжи и денеска во општинските основни и средни училишта, детската градинка и библиотеката „Благој Јанков Мучето“. Вработените дојдоа на работните места, но не ги извршуваа своите работни задачи. Штрајкот се одржува според упатствата на СОНК, а општина Струмица постапува согласно своите надлежности и законски обврски.