На конференција во Струга општина Струмица споделуваше добри практики за одржување на училишните објекти

Во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во Струга се одржа конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти. На конференцијата беа присутни претставници од општините и секретари и технички персонал од училиштата кои беа реновирани.