Прекин во водоснабдувањето на улицата „Крсте Мисирков“

Поради дефект на водоводната цевка во периодот од 11,00 до 13,00 часот ќе биде прекинато водоснабдувањето на улицата „Крсте Мисирков“ на потегот од улицата „Вера Циривири“ до улицата „Стив Наумов“.