Реакција на одржаниот прес на група граѓани во Куклиш

На предлог на градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, Советот на општина Струмица ја има донесено годишната програма за работа и реализација на планираните изведби. И ова година граѓаните од населеното место Куклиш не се заобиколени,

како што некој се обидува да манипулира. Сите спомнати проекти од страна на загрижените граѓани од Куклиш, се планирани во буџетот на општина Струмица.Реализацијата на сите тие проекти опфаќа подготовка на документација која подразбира рокови во согласност со законската регулатива.