Прскањето против комарци успешно реализирано

Од вчера, доцна во ноќта (23.00 часот) до денес рано наутро (04.30 часот) во Струмица успешно беше извршено предвиденото теристичко (од земја) аеросолно прскање против комарци. Третирањето е реализирано на целата површината на Струмица во однапред предвидените граници, при  што беа опфатени сите улици во градот. Оваа реализирана активност е дел од програмата за работа на Општина Струмица за тековната 2015 година.