ООУ „Герас Цунев“ од Просениково подготвено ќе ја дочека новата учебна година

Во пресрет на новата учебна 2015/2016 година во ООУ „Герас Цунев“- Просениково се реализираат следните активности:Изградба на нови тоалети во состав на училишниот објект, со што се решава еден огромен проблем бидејќи конечно старите дотраени санитарни јазли ќе бидат заменети со нови во нов објект, проект кој е во голема мера помогнат од градоначалникот на општина Струмица.