Форум за прибирање средства за поддршка на активности за меѓуетничка интеграција во образованието

Во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), којшто се реализира во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, во соработка со општините од југоисточниот регион се одржа Форум за прибирање средства од заедницата за поддршка на активностите за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО).