Центарот на заедницата на општина Струмица организира обука за буџетско планирање

Центарот  на  заедницата  на  општина  Струмица  организира  обука  за  претставници  од граѓанските организации на тема „Буџетско планирање  и развој на проектна апликација“. Оваа обука е дел од концептот „Општина по мерка на граѓаните“, кој Фондацијата Отворено општество –  Македонија  (ФООМ)  го  спроведува  во  партнерство  со  општина  Струмица.  Обуката  ќе  започне денеска со почеток во 14 часот, а ќе продолжи и утре во канцеларијата на Центарот на  заедницата  на  општина  Струмица  (дом  на  АРМ) и истата  ќе  ја  модерира  Хари Шутоски, кој долги години работи на обучување на менаџмент на проектен циклус.

Оваа обука ќе придонесе за  развој на капацитетите на граѓанските организации и нивна подготовка  за  подобро  буџетско  планирање  и  добро  трошење  на  парите  за  реализација  на пректни активности и остварување на соодветни цели, како и стекнување на вештини за развој на  целосната  проектна  апликација. Доброто планирање и раководење  со  проектите  е  клучниот предуслов да  се  надминат  ризиците  и  проектите  да  се спроведат навреме и во рамките на планираниот буџет. Обуката  ќе обезбеди знаења и вештини за идентификување на потребите, дефинирање на целите и дизајнирање на успешен проект.