Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач при општина Струмица го објавува следниот распоред за полагање на испит и тоа:

 

 

 

 

месец АПРИЛ  2017 година

11. 04. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ – Струмица

25. 04. 2017 година (вторник) во 16. 30 часот во Дом на АРМ – Струмица

 

 

 

 

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

 

Комисија за спроведување на постапката

и програмата за полагање на испитот за

добивање на сертификат за авто – такси возач