Претставници на општина Струмица на студиска посета за родово одговорно буџетирање во Виена

Заради зголемување на искуството за родово одговорно буџетирање, а во кое општина Струмица веќе има позитивни практики, претставници на општината беа на студиска посета во Виена, Австрија. Во рамките на овој престој, координаторот за еднакви можности на мажите и жените во општина Струмица,