Се уредува населеното место Баница

Во овој период од годината општина Струмица реализира активности во повеќе населените места со цел да ги подобри условите за живот на граѓаните. Меѓу населените места во кои се работи е и Баница. Екипа на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ врши реконструкција на чешмата која што се наоѓа среде село, а истовремено се уредува и просторот околу неа. Паралелно со ова се работи и на поставување на автобуска постојка со што ќе се подобрат условите  во превозот на жителите на ова населено место.